Details

Title

Symbolism of medeival monastic gardens and its greenery

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2013

Volume

Vol. IX

Numer

Iss. 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×