Details

Title

O pewnej prostej wersji „słabego” twierdzenia o magistrali w modelu von Neumanna

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2011

Numer

No 1 - 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×