Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of measures of entropy, information content and dissimilarity of structures to business tendency survey data

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2011

Numer

No 1 - 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×