Details

Title

Krajobraz suburbiów – przestrzenny wymiar styku dwóch kultur: wiejskiej i miejskiej

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2013

Volume

Vol. IX

Numer

Iss. 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×