Details

Title

Wybrane modele zawierajace stochastyczny pierwiastek jednostkowy w analizie kursów walutowych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2011

Numer

No 3 - 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×