Szczegóły

Tytuł artykułu

Gospodarcze aspekty zrównowazonego rozwoju województw – wielowymiarowa analiza porównawcza

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×