Szczegóły

Tytuł artykułu

Możliwości rewitalizacji zdegradowanych terenów rekreacyjnych na przykładzieWzgórza Elizy w Szczecinie

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2013

Wolumin

Vol. IX

Numer

Iss. 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×