Szczegóły

Tytuł artykułu

Short-term forecasting and composite indicators construction with help of dynamic factor models handling mixed frequencies data with ragged edges

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×