Details

Title

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej nt. ”Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×