Szczegóły

Tytuł artykułu

Potoki w sieciach transportowych. Rozkład przestrzenny i jego własnosci dynamiczne

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×