Details

Title

Analiza płodnosci kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×