Details

Title

Recenzja ksiazki pod redakcja Zenona Wisniewskiego, Kamila Zawadzkiego „Efektywnosc polityki rynku pracy w Polsce”

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×