Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja ksiazki pod redakcja Zenona Wisniewskiego, Kamila Zawadzkiego „Efektywnosc polityki rynku pracy w Polsce”

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372

×