Details

Title

Sprawozdanie z XXX Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2011

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×