Szczegóły

Tytuł artykułu

Przedział ufnosci profile likelihood dla prawdopodobienstwa sukcesu w modelu regresji logistycznej Firtha

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×