Szczegóły

Tytuł artykułu

Nieliniowa identyfikacja rzedu autozaleznosci w stopach zmian indeksów giełdowych

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×