Details

Title

Miejsce i rola cmentarzy w budowaniu krajobrazu sakralnego wsi, na przykładzieBieszczadów i Warmii/Place and role of the cemeteries in sacred rural landscape creation, on the exampleof the Bieszczady and Warmia

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2014

Volume

Vol. X

Numer

Iss. 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×