Szczegóły

Tytuł artykułu

Miejsce i rola cmentarzy w budowaniu krajobrazu sakralnego wsi, na przykładzieBieszczadów i Warmii/Place and role of the cemeteries in sacred rural landscape creation, on the exampleof the Bieszczady and Warmia

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2014

Wolumin

Vol. X

Numer

Iss. 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×