Details

Title

Makroekonomiczny model przestepczosci i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje równan stochastycznych i rezultaty szacowania parametrów strukturalnych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×