Details

Title

Planowanie przekształceń krajobrazowych założenia parkowo-dworskiego przy Muzeumim. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie/Landscape transformations planning of the historical court garden by the Museumof John Kochanowski in Czarnolas

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2014

Volume

Vol. X

Numer

Iss. 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×