Szczegóły

Tytuł artykułu

Planowanie przekształceń krajobrazowych założenia parkowo-dworskiego przy Muzeumim. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie/Landscape transformations planning of the historical court garden by the Museumof John Kochanowski in Czarnolas

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2014

Wolumin

Vol. X

Numer

Iss. 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×