Details

Title

Wooden architecture in small town planning in Lublin region – state of preservation/Zabudowa drewniana w urbanistyce małych miast Lubelszczyzny – stan zachowania

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2014

Volume

Vol. X

Numer

Iss. 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×