Szczegóły

Tytuł artykułu

Wooden architecture in small town planning in Lublin region – state of preservation/Zabudowa drewniana w urbanistyce małych miast Lubelszczyzny – stan zachowania

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2014

Wolumin

Vol. X

Numer

Iss. 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×