Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ awersji do ryzyka na wybór prawnika – interpretacja za pomocąryzykowności w sensie Rothschilda – Stiglitza

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×