Details

Title

Struktura terminowa stóp procentowych w Polsce – estymacjai identyfikacja kształtujących ją czynników

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×