Details

Title

Planowania zintegrowanego krajobrazu miejskiego w Szczecinie na przykładziezagospodarowywania przestrzeni osiedlowych/Integrated planning of urban landscape in Szczecin on the example of managingresidential space

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2014

Volume

Vol. X

Numer

Iss. 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×