Details

Title

Pojęcie starości struktury przestrzennej miasta na przykładzie Góry Kalwarii/The notion of old age of city on the example of Góra Kalwaria

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2014

Volume

Vol. X

Numer

Iss. 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×