Szczegóły

Tytuł artykułu

Pojęcie starości struktury przestrzennej miasta na przykładzie Góry Kalwarii/The notion of old age of city on the example of Góra Kalwaria

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2014

Wolumin

Vol. X

Numer

Iss. 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×