Details

Title

Sprawozdanie z KonferencjiNaukowej nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0033-2372
×