Szczegóły

Tytuł artykułu

Uporczywość inflacji i jej komponentów– badanie empiryczne dla Polski

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372

×