Details

Title

Kalwaria Panewnicka od XIX do XXI wieku / Panewniki Calvary from the 19th to the 21st century

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2014

Volume

Vol. X

Numer

Iss. 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×