Details

Title

Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro-,małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×