Details

Title

Sprawozdanie z XXXI MiędzynarodowejKonferencji Naukowej Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2012)

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0033-2372
×