Details

Title

Analiza przestrzenno-historyczna założenia pałacowo-parkowego w Żydowie gm. Rokietnica, pow. poznański. Wartości zabytkowe rewaloryzowanego obiektu uzasadnieniem wniosku o sporządzenie planu przestrzennego miejscowości

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2014

Volume

Vol. X

Numer

Iss. 4

Authors

Keywords

architektura krajobrazu ; pałace ; ogrody - Polska ; rozwój terenów wiejskich ; zagospodarowanie terenu – plan miejscowy

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×