Szczegóły

Tytuł artykułu

Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora WładysławaMilo. Sylwetka i dorobek naukowy

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×