Details

Title

„Silny” efekt magistrali w modelu dynamiki ekonomicznej typu Gale’a. Zagadnieniewzrostu docelowego

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×