Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical analysis of evaporation in microchannel under capillary pumping

Tytuł czasopisma

Archives of Thermodynamics

Rocznik

2015

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1231-0956 ; eISSN 2083-6023

Referencje

Serin (2008), Heat and mass transfer in capillary - pumped liquid films in square cross - section minichannels Heat Transfer, Eng, 29, 913.

DOI

10.1515/aoter-2015-0012

×