Details

Title

Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodóww zależności od metody aproksymacji

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372
×