Details

Title

Zastosowanie miar pozycyjnych do porządkowanialiniowego województw Polski ze względu na poziom jakości życia

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×