Details

Title

Profesor Zdzisław Hellwig 1925–2013

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×