Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mikroekonometriaw Teorii i Praktyce”

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×