Details

Title

Algebraiczna równoważność pewnych estymatorów MNK oraz predyktoróww przypadku klasycznych modeli regresji liniowej uwzględniających addytywne, stałe efektysezonowe

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

N0 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×