Szczegóły

Tytuł artykułu

Algebraiczna równoważność pewnych estymatorów MNK oraz predyktoróww przypadku klasycznych modeli regresji liniowej uwzględniających addytywne, stałe efektysezonowe

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

N0 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×