Details

Title

Charakterystyka przenikania kryzysuna rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy 3-miesięcznych spreadówWIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

N0 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×