Szczegóły

Tytuł artykułu

Charakterystyka przenikania kryzysuna rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy 3-miesięcznych spreadówWIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

N0 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×