Details

Title

Sprawozdanie z XXXII międzynarodowej konferencjinaukowej Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2013)

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

N0 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0033-2372
×