Szczegóły

Tytuł artykułu

O pewnej wersji twierdzenia o magistrali w gospodarce Gale’a ze zmiennątechnologią

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372

×