Details

Title

Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarciatransakcji wynikających z napływu informacji – wpływ założeń co do rozkładu stópzwrotu na zmienność miary VPIN

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×