Details

Title

Recenzja książki pt. „Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu”pod red. nauk. Aleksandra Welfe, wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2013

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0033-2372
×