Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki pt. „Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu”pod red. nauk. Aleksandra Welfe, wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2013

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0033-2372

×